MOSSA privātuma politika

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda "jūs", "jūsu" vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.mossacosmetics.com (turpmāk – Mājaslapa) apmeklētāju. Tādi termini kā "mēs", "mūsu" vai līdzīgi izteicieni nozīmē MADARA Cosmetics, AS.

PRIVĀTUMS

MOSSA aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

MOSSA jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skat. 2.3. punktu), esat pieteicies jaunumu saņemšanai (skat. 2.4. punktu) vai iegādājies dāvanu karti (skat. 2.5. punktu).

MOSSA neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. MOSSA pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

MOSSA var apstrādāt jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

MOSSA veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jums ir šādas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem; 
 • pieprasīt labot vai dzēst jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams; 
 • pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret jūsu personas datu apstrādi; 
 • pieprasīt pārnest jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams; 
 • jebkurā brīdī atsaukt jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei; 
 • iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē; 
 • sazināties ar MOSSA un iegūt papildus informāciju par kūsu personas datu apstrādi.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

MOSSA kontaktinformācija: 
MADARA COSMETICS, AS, Zeltiņu iela 131, Mārupe, Latvija, LV-2167, tālr.: +371 66154811, e-pasts: info@mossacosmetics.com.

REĢISTRĒTS LIETOTĀJS

Reģistrējoties Mājas lapā un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar MOSSA par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu.

Izveidojot Kontu, jūs apliecināt, ka esat informēts, ka jūsu ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu jūsu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu jums ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.

MOSSA ir nepieciešams saņemt un apstrādāt jūsu personas datus, lai varētu tikt noslēgts Distances līgums, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Ja jūs nesniegsiet šos personas datus, jūs nevarēsiet izveidot Kontu un noslēgt Distances līgumu.

Papildus, jūsu vēlmju sarakstā un iepirkumu vēsturē esošā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu MOSSA sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, balstoties uz MOSSA leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju MOSSA saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs dzēsīsiet Kontu, vai līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai jūs piekrītat, ka MOSSA apstrādā jūsu personas datus, ko norādāt Reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veikšanas veidlapā, tai skaitā, jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.

MOSSA apstrādā jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. MOSSA veic dažāda veida profilēšanu, apkopojot jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piemērota satura komerciālu paziņojumu.

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

MOSSA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījum apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

ATSAUKSMES

Atstājot atsauksmi par Preci, jūs piekrītat, ka jūsu vārds, Precei piešķirtais novērtējums un atstātā atsauksme tiek publicēta Mājas lapā. Ja jūs esat izveidojis Kontu izmantojot iespēju reģistrēties caur Facebook, pie atsauksmes tiek attēlots arī jūsu attēls samazinātā formātā.

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Mājas lapā un uzlabot MOSSA sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Mājas lapā publicētās atsauksmes tiek dzēstas tikai gadījumā, ja konkrētais produkts vairs netiek piedāvāts.

MOSSA nepieciešamības gadījuma var telefoniski vai elektroniski sazināties ar jums, lai atrisinātu problēmas saistībā ar pakalpojumu vai preci, par kuru jūs esat atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Jums MOSSA neturpinās izmantot jūsu telefona numuru vai e-pasta adresi saistībā ar atstāto atsauksmi.

Jūsu personas datus, kas saistās ar atsauksmju publicēšanu, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

NEREĢISTRĒTS LIETOTĀJS

DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu MOSSA ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

MOSSA apkopo un saglabā informāciju par jūsu pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz MOSSA leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju MOSSA saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

JAUNUMU SAŅĒMĒJS

Piekrītot saņemt jaunumus e-pastā jūs piekrītat, ka MOSSA uz jūsu noradīto e-pasta adresi nosūta dažāda veida komerciālus paziņojumus.

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un e-pastu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad kūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu.

MOSSA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts kūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījum apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

DĀVANU KARTES LIETOTĀJS

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu par dāvanu kartes iegādi MOSSA ir nepieciešams saņemt un apstrādāt dāvanu kartes iegādes veidlapā norādītos personas datus un, ja jūs esat norādījis citu dāvanu kartes saņēmēju, tad MOSSA apstrādā šīs personas vārdu un e-pasta adresi. Ja jūs nesniegsiet savus personas datus, jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Ar dāvanu kartes iegādi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju MOSSA saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai MOSSA un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

Ja jūs iesniedzat iesniegumu par dāvanu kartes termiņa pagarināšanu par 1 (vienu) mēnesi, šis iesniegums tiek saglabāts līdz dāvanu kartes pagarinātā termiņa beigām, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka ilgāku termiņu. Šie noteikumi ir attiecināmi tikai uz dāvanu kartēm, kas izsniegtas sākot ar 2017. gada 1. jūliju.

MAKSĀJUMI

Lai īstenotu maksājumu procesu, mēs no jums saņemam noteiktus personiskos datus. Klientu ērtībai piedāvājam dažādas maksājumu metodes:

Paypal:
Ja pasūtījuma veikšanas laikā mūsu e-veikalā izvēlaties PayPal kā maksāšanas metodi, jūsu ievadītie personas dati tiek automātiski nosūtīti pakalpojuma sniedzējam PayPal Holdings Inc. Izvēloties šo maksājuma veidu, jūs piekrītat maksājumu apstrādei nepieciešamo personas datu pārsūtīšanai uz PayPal.

Maksājums ar kredītkarti:
Ja izvēlaties iespēju maksāt ar kredītkarti, mēs pārsūtīsim jūsu datus pakalpojuma sniedzējam Maksekeskus AS, kas pārbaudīs atbilstošajās kredītiestādēs (Visa, Mastercard uc), ka jūsu maksājumu dati ir pareizi. Maksājums no jūsu kredītkartes tiks veikts Maksekeskus maksājumu platformā.

SĪKDATNES

Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, kurus jūsu pārlūkprogrammā saglabā jūsu datora cietajā diskā. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.

Mūsu sīkdatnes nevar identificēt jūs personīgi. Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:

 • Nepieciešamās sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Mājaslapas darbību un sniegt Jums pakalpojumus. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, t.i., līdz sesijas beigām.
 • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt Mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas Mājaslapā. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot Mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas opciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj Mājaslapai atcerēties jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot Mājaslapu, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies Mājaslapā. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu Mājaslapas lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu jūsu veikto Mājaslapas apmeklējumu, jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz jūsu piekrišanu. Apmeklējot Mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina Mājaslapas darbību, apkopo un analizē jūsu darbību Mājaslapā. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

KĀ IEROBEŽOT UN IZDZĒST SĪKDATNES

Ja vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt Mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv

Ja jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz info@mossacosmetics.com vai: 
MADARA COSMETICS, AS ZELTIŅU IELA 131, 
MARUPE, LV-2167, LATVIJA.